Multimedia


 

Dzisiejsi uczniowie należą do generacji, która dorastała w o otoczeniu nowych technologii. Całe świadome życie spędzili w otoczeniu komputerów, gier wideo, odtwarzaczy mp3, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych i wszystkich pozostałych cyfrowych zdobyczy XXI wieku.

W SMART School nie traktujemy tego jako wady. Wręcz przeciwnie – wykorzystujemy to. Dążymy, aby uczniowie nabywali następujące kompetencje w ramach otaczającej rzeczywistości.

 

 • Zabawa – zdolność do eksperymentowania z własnym otoczeniem jako forma ćwiczenia umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Odgrywanie ról – umiejętność przyjmowania alternatywnych tożsamości w celu improwizowania i odkrywania.
 • Symulacja – zdolność do interpretowania i konstruowania dynamicznych modeli procesów świata rzeczywistego.
 • Zawłaszczanie – umiejętność świadomego samplowania i remiksowania treści medialnych.
 • Wielozadaniowość – umiejętność monitorowania własnego środowiska i w miarę potrzeb poświęcania uwagi istotnym detalom.
 • Dystrybuowane poznanie – zdolność do wchodzenia w świadome interakcje z narzędziami rozszerzającymi zdolności mentalne człowieka.
 • Zbiorowa inteligencja – umiejętność osiągania wspólnych celów poprzez wspólne gromadzenie wiedzy i porównywanie informacji z innymi osobami.
 • Ocenianie – umiejętność oceny wiarygodności i rzetelności różnych źródeł informacji.
 • Nawigacja transmedialna – śledzenie historii i informacji przepływających między różnymi platformami medialnymi.
 • Działanie w sieci – zdolność do wyszukiwania, syntetyzowania i rozpowszechniania informacji.
 • Negocjacja – umiejętność przemieszczania się pomiędzy grupami, dostrzegania i respektowania różnych punktów widzenia, oraz zrozumienia alternatywnych zestawów norm i podążania za nimi.

 

Korzystamy ze wsparcia technologii podczas zajęć i poza nimi. Prowadzimy dwa blogi, gdzie nasi uczniowie publikują prace domowe. 
Engine by Browarski.com - Technologie internetowe